Hållbar arbetsglädje gör skillnad

Arbetsglädjen är en viktig del av arbetsmiljön som ofta glöms bort. För att få personalen att göra ett bra arbete så är de viktigt att de trivs och får utvecklas. Det är ett dagligt arbete som krävs och med rätt verktyg kan medarbetarna själva göra en stor del av det arbetet. För att det ska fungera så är det viktigt att alla i hela organisationen/företaget har samma mål.  Utbildning skapar medvetenhet.

Det finns stora vinster att göra genom att satsa på personalutveckling då det påverkar hela organisationen. Det påverkar även hälsan positivt om medarbetarna känner glädje på jobbet. De presterar dessutom bättre.  Många företag satsar på personalen sist, efter en omorganisering, men det finns många vinster att göra genom att genomföra det innan eller parallellt med organisationsutvecklingen så de känner sig delaktiga. Stress och osäkerhet skapar ohälsa.

Förändring till ett friskare och lönsammare företag handlar i stort om personalutveckling. Det går att få ett hållbar arbetsglädjeklimat genom strategiskt arbete, varje dag. Vilken skillnad skulle det vara för ert företag om fler av era medarbetare hade bättre hälsa, kände att det är roligt att gå till jobbet och att de trivs?
 Varför vänta till nästa omorganisering? 

Ur innehållet
* Kommunikation
* Påverkan
* Attityder
* Bemötande
* Problemlösning
* Öka och stärka sammarbetsförmågan
* Att jobba mot gemensamma mål
* Ledarskap
* Personlig utveckling
* Kroppsspråkets betydelse


Föreläsningar och Workshops

Boka ett möte