Om Anki

Contingo betyder hända och beröra på latin. Jag startade mitt företag 2005 och har haft många skiftande uppdrag genom åren. Jag har en bakgrund som skådespelare. Frilansade i över tio år och jag har stor nytta av den erfarenheten både i mitt företagande och i mitt privatliv. Många av de verktyg som skådespelare använder borde alla få ta del av då de bland annat skapar teamkänsla, ökar samarbetsförmågan, öppnar upp för nyfikenhet att lära nytt, stärker både självkänslan och självförtroendet, hjälper till att bryta dåliga mönster, gör oss mer lyhörda, ger oss mod att våga mer. Samtidigt som man jobbar i grupp så stärks den enskilda individen. Jag har sett likheter med regissörsrollen och företagsledar-/chefsrollen, men där chefer skulle ha nytta av regissörens verktyg. Det som driver mig är att jag tycker om se att människor utvecklas. Jag vet vad dessa övningar kan ge, jag har själv utvecklats enormt genom detta som människa inte bara skådespelare.p, men också fätt se andra utvecklas när jag själv har lett grupper, både vuxna och barn,

När jag startade mitt företag 2005 var det för att jag ville något mer. Jag hade haft möjligheten att leda teatergrupper, både för barn och vuxna där syftet var utveckling inte att bli skådespelare. Barnen blev bättre på att lyssna, samarbeta och mobbingen minskade. De vuxna vågade pröva nya saker, då de kände att de kunde mer än de trott för att de vågade prova övningarna vi hade. De blev också mer motiverade.  Jag kände att det var det jag ville göra, hjälpa människor att växa. 
 
                                                          Mer om Anki

När jag var barn var jag tyst, blyg och väldigt osäker. Jag visste inte vad självförtroende eller självkänsla var. Teatern har haft en stor betydelse även på det planet.  Det fanns människor i min närmiljö som var negativa till det mesta och aldrig uppmuntrade. Men trots min blyghet så var jag glad och positiv och skapade en egen överlevnadsstrategi. Sen fick teatern mig att inse min inre styrka, den lockade fram saker inom mig, jag fick blomma ut och vara den jag faktiskt var. Den jag hade gömt under en stor del av min uppväxt. Teatern ledde mig hit där jag är idag. Det handlar inte om hur vi har det utan om hur vi tar det.

Förutom att jag frilansat så har jag en hel del erfarenheter från "vanliga jobb". Från det jag var femton år så har jag jobbat extra. Först var det sommarjobb, helger och lov i matbutik och städjobb. Jag sparade till mitt eget körkort bland annat.

När jag hade slutat gymnasiet så hamnade jag på praktik på Upsala Stadsteater där jag skulle vara i tre veckor. Sista veckan så blev jag erbjuden att hoppa in som vikarierande sufflös, fick en dags utbildning och det gick bra. Jag jobbade som sufflös i tre uppsättningar, sen fick jag olika jobb inom teaterns olika delar och blev kvar i fem år. Det var en mycket bra skola. Under tiden så gick jag även flera teaterutbildningar och började frilansa. Sen när jag har vidareutbildat mig så har jag alltid haft olika extrajobb oftast inom olika servicebranscher som bland annat detaljhandel med mera.  Jag såg det som ett utmärkt sätt att skaffa mig erfarenhet och av att träffa många olika sorters människor och att få vara i olika arbetsmiljöer.  Jag har på så sätt skaffat mig en bred erfarenhet och sett hur olika det kan vara på arbetsplatser. Jag har tagit till mig det som varit bra och även det som varit mindre bra och satt ihop det med mina kunskaper och erfarenheter. Jag har även jobbat som skolfotograf och där har jag verkligen haft nytta av mina erfarenheter, men också lärt mig så mycket mer om både mig själv och andra. Jag har haft egna teaterkurser med människor som har velat utveckla sig själva, utmana sig själva, inte för att bli skådespelare.  Jag vet hur olika ledarskap kan vara, det finns chefer som lyfter sina medarbetare, men det finns även de som stjälper. Det som är grunden i allt ledarskap är att få varje individ att prestera sitt bästa varje dag med glädje. Men för att kunna göra det så måste du se guldet i varje anställd.