Workshops för hållbar arbetsglädje

I workshopspaketet ingår en föreläsning för hela organisationen/företaget.
Varje arbetsgrupp träffas sex gånger för att tillsammans jobba med olika övningar för att bygga teamkänsla, öka samarbetsförmågan, öva lyhördheten. Det handlar både om attityder och bemötande mellan medarbetarna själva och till kunder.
Övningarna kommer förutom att öka teamkänslan även stärka individerna på det individuella planet. Varje pass är två timmar och avslutas med en uppgift att jobba med till nästa tillfälle. De fem första tillfällena är det arbetsövningar och den sjätte och sista sammanfattar vi och ser hur gruppen kan gå vidare. Det ingår även en
uppföljning efter ett par månader för att se hur arbetet fortgår.
Utbildning ger medvetenhet.

Ur innehållet
* Kommunikation
* Samarbete
* Kreativt tänkande
* Tillit och trygghet i gruppen
* Planering
* Att sätt upp gemensamma mål
* Ledarskap
* Bemötande
* Attityder
* Påverkan i grupp
Frågor