Några av mina kunder

Handelsbanken
Gävleborgs Landsting (hela organisationen)
Röda Korsets Sjukhus
Arbetsförmedlingen (personalgrupper)
Allhuset Lidingö
Studiefrämjandet
Fackförbund
Skolor/lärare
mfl