Arbetslädje i skolarbetet gör skillnad för alla

Även lärare behöver glädjeinjektioner då och då och som de kan dela med eleverna.

Glädje vid inlärning är jätteviktigt och det finns många lätta verktyg att lägga in i undervisningen för att göra den roligare och underlätta för både lärare och elever.
Forskning visar att om elever har roligt när de lär sig nya saker så fastnar det lättare och kunskapen sitter kvar längre. Att få eleverna att känna sig sedda och delaktiga kan i dagens skolmiljö kännas som en stor utmaning, men det finns knep för att göra detta till en enkel del av vardagen. Lyhördhet, samarbete, bemötande, attityder är några av de ämnen som berörs. Jag jobbar med learning by doing för att det är ett bra sätt att själv uppleva, känna och lära sig att använda verktygen i det praktiska arbetet med kollegorna och eleverna. Förändring sker över tid och är ingen kvickfix. Efter utbildningen så kan medarbetarna själva och tillsammans med ledningen utvecklas vidare med de nya verktygen. Jag har jobbat en del inom skolans värld och är bekant med de problem som kan finnas och hur man kan göra förändringar för lugnare lektioner mm. En stark värdegrund skapar en ”vi-känsla”, en gemenskap som är viktig för det dagliga arbetet.

När vi sitter och lyssnar och tar in information så stannar 20 % kvar, när vi själva deltar och får använda flera av våra sinnen så stannar 80 % kunskapen kvar.

Det finns många olika verktyg. Jag jobbar både med lärare men även med elever och klasser.
Hör av er för mer info och kostnadsförslag.

Det finns från 1 timme till halv- & heldagar. 

 Ur kreativitets paketet


* Lära känna övningar

* Improvisationer - ökar samarbetsförmågan och lyhördheten.
Stärker självkänslan och självförtroendet. Kan motverka mobbing. Ökar intiativförmågan, ökar modet att våga tala, våga pröva nytt, lära sig att våga ta plats och att våga stå tillbaka, bli mer kreativ och låta fantasin flöda mm.

* Våga tala övningar

* Kreativa övningar för att våga tänka nytt testa nya saker

* Kreativa skrivövningar med alla sinnen

* Avslappning

* Massageövningar - stärker banden mellan individer- kort program

Forskning visar att vi lär oss nya saker bättre om vi har roligt medan vi gör det och kunskapen sitter dessutom kvar längre.