Arbetslädje i skolarbetet gör skillnad för alla

Även lärare behöver glädjeinjektioner då och då och som de kan dela med eleverna.

Glädje vid inlärning är jätteviktigt och det finns många lätta verktyg att lägga in i undervisningen för att göra den roligare och underlätta för både lärare och elever.
Forskning visar att om elever har roligt när de lär sig nya saker så fastnar det lättare och kunskapen sitter kvar längre. Att få eleverna att känna sig sedda och delaktiga kan i dagens skolmiljö kännas som en stor utmaning, men det finns knep för att göra detta till en enkel del av vardagen.

Det finns många olika verktyg. Jag jobbar både med lärare men även med elever och klasser. Hör av er för mer info och kostnadsförslag.

Det finns från 1 timme till halv- & heldagar. 

 Kreativitets paketet

* Lära känna övningar

* Improvisationer - ökar samarbetsförmågan och lyhördheten. Stärker självkänslan och självförtroendet. Kan motverka mobbing. Ökar intiativförmågan, ökar modet att våga tala, våga pröva nytt, lära sig att våga ta plats och att våga stå tillbaka, bli mer kreativ och låta fantasin flöda mm.

* Våga tala övningar

* Kreativa skrivövningar med alla sinnen

* Avslappning

* Massageövningar - stärker banden mellan individer- kort program