Även lärare behöver glädjeinjektioner då och då. Jag har varit ute på en hel del skolor och haft föreläsningar och workshops.

Glädje vid inlärning är jätteviktigt och det finns många lätta verktyg att lägga in i undervisningen för att göra den roligare och underlätta för både lärare och elever.
Forsking visar att om elever har roligt när de lär sig nya saker så fastnar det lättare och kunskapen sitter kvar längre.

Det finns många olika verktyg och tillsammans kan vi bestämma vad som passar för just er. Hör av er för mer info och kostnadsförslag.

Det finns från 1 timme till halv- & heldagar. 

Det här kan ni välja ur  Kreativitet i lärandet paketet och mixa som ni önskar

* Lära känna övningar

* Improvisationer - ökar samarbetsförmågan och lyhördheten. Stärker självkänslan och självförtroendet. Kan motverka mobbing. Ökar intiativförmågan, ökar modet att våga tala, våga pröva nytt, lära sig att våga ta plats och att våga stå tillbaka, bli mer kreativ och låta fantasin flöda mm.

* Våga tala övningar

* Kreativa skrivövningar med alla sinnen

* Avslappning

* Massageövningar - stärker banden mellan individer- kort program