Personal- & organisationsutveckling lika viktigt

 

En chef sätter ribban för glädjen på företaget!
 

Chefer behöver också skratta och känna glädje på jobbet för att kunna inspirera personalen. En glad arbetsplats är en framgångsrik arbetsplats. Glada chefer ger glada medarbetare som i sin tur arbetar bättre och minskar sjukfrånvaron. Över en miljon svenskar vantrivs på jobbet enligt en undersökning som arbetslivsinstitutet gjort. Det är mer än var tredje fastanställd. Varje år går ungefär 36 500 svenskar in i väggen och slutar på jobbet, det vill säga 100 om dagen. Vad vore möjligt om fler trivdes på er arbetstplats? Vilka vinster skulle då göras?

Vem vill inte ha glada medarbetare som gillar att komma till jobbet varje dag?
Alla chefer vet att det är en utmaning och livet går upp och ner för oss alla. Privatlilvet påverkar jobbet och tvärt om. Men hur vore det om dina anställda tyckte det vore roligt att gå till jobbet för att kunna glömma sina egna problem för några timmar, det vill säga åtta timmar? Alla arbetsuppgifter är inte roliga och stimulerande, men det  finns en sak som gör stor skillnad, arbetsmiljön. Arbetsmiljön är så mycket större än vad många tänker på. Det handlar även om arbetsklimatet som har en stor betydelse för hur medarbetarna känner och upplever sin arbetsdag. En stark värdegrund skapar en ”vi-känsla”, en gemenskap och den ingår i arbetsmiljön och arbetsglädjen. För att få en ökad arbetsglädje i det dagliga arbetet behöver alla i företaget vara med. Det stärker företaget och alla vet vad de jobbar med för gemensamma mål. Värderingar, bemötande, attityder med mera.

Visste du att bara 27 % av de som har ett jobb att gå till känner trivsel och tillfredsställelse på jobbet. Vad skulle vara möjligt om ni kunde öka arbetsglädjen hos era medarbetare?

Det här med förändringar är ingen kvickfix även om det är en positiv förändrig som ska göras.
Ta det här med nya träningsrutiner och äta hälsosammare t ex. Vi vet alla vilken omställning det är, att man kan vara trögstartad, att man börjar bra men lätt tappar lust och motivation innan det blivit en självklarhet, en rutin. Det finns hinder att komma över, mod att våga se och tro på de nya möjligheterna. Det är samma sak på jobbet. En förändring är aldrig en kvick-fix även om man vill förbättra och utveckla något. Att våga ge förändring tid ger oftast bäst resultat. Att öka arbetsglädjen tillsammans med arbetarna är lönsamt, men det krävs återkommande utbildning för att göra det till en naturlig del av hela verksamheten långsiktigt. Jag hjälper företag att få en förändring där medarbetarna själva kommer att vara en del av det arbetet och där de tillsammans med stöd tar ansvar för sin arbetsglädjemiljö. Alla är ju varandras miljö och tillsammans gör man varandra bra. 

För att få ett positivt arbetsklimat så krävs det en del jobb. Det jag gör är att jobba med arbetsgrupper för att öka teamkänslan och samarbetet genom övningar och frågeställningar. Jag jobbar med learning by doing för att det är ett bra sätt att själv få uppleva, känna och utvecklas. Det finns flera nycklar till ökad arbetsglädje,  bemötande, attityder, samarbets-förmåga. kommunikation mm.  Efter utbildningen kan medarbetarna själva använda de nya verktygen i grupp och utvecklas vidare tillsammans med organisationen/företaget. Dessa övningar görs i arbetsgruppen och stärker även de enskilda individerna. Det handlar om att hitta varje grupps- och individs gnista. Att hitta guldet i var och en och vad som är guldet i varje grupp. Det går att få ökad arbetsglädje med hjälp av struktur. Vi arbetar både med er värdegrund och era värdeord, samt vad medarbetarna vill ha för egna värdeord inom sina arbetsgrupper.

Vill ni ha ett företag med hållbar arbetsglädje, med  minskade sjukdagar och ökad produktivitet?
Hör av dig till mig så bokar vi in ett möte för eventuellt upplägg.  

http://www.contingo.nu/föreläsningar-workshops/kontakt-560322

"Glädje och skratt är friskvård för både kropp och själ. Ett skratt sätter igång en mängd positiva effekter i kroppen bland annat så bli du piggare, gladare och positivare. Men det påverkar även våra inre organ som får massage. Vi blir mindre stressade och får bättre motståndskraft så att vi håller oss friskare bland annat."


 

Ett skrattanfall på jobbet kan vara som en minisemsester.
Det rensar, minskar stress, gör oss avslappnade. Vi blir kretaivare, gladare och får mer energi.

Om vi såg guldet i våra medarbetare och de fick möjligheten att vara sitt bästa jag varje dag, vad skulle då vara möjligt?